Arctic Asset Management

Arctic Midt i Måneden

Podcasts

June 18th 2024

Arctic Global Select – det nye fondet «alle» snakker om

Listen to this episode from Arctic Midt i Måneden on Spotify. Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter, Tone Varmann, som forteller om det nye fondet «Arctic Global Select». Et globalt og aktivt forvaltet aksjefond i samarbeid med “glokale” spesialister. Hør hvordan Tone bygger et globalt forvalterteam, med sektorspesialister i de mest disruptive delene av markedet som komplementerer hverandre gjennom skiftende markedsforhold. – og hvem det nye aksjefondet, Arctic Global Select, passer for.

April 23rd 2024

Hvordan bruker proffene informasjonsflyten i rapporteringssesongen

Listen to this episode from Arctic Midt i Måneden on Spotify. Gjennom selektiv aksjeplukking er det mulig å oppnå solid meravkastning i det norske aksjemarkedet, samtidig som Oslo Børs har underprestert sammenliknet med det amerikanske markedet. Så hvor finner man verdiene, hvor viktig er kvartalsrapportene som nå slippes og hvordan jobber forvalterne for å fatte de riktige investeringsbeslutningene for oppnå god meravkastning for investorene? I denne episoden av Arctic Midt i Måneden er aksjeforvalter Ole Dahl, og analytiker Arild Huitfeldt på besøk i studio hos Albert Collett der de gir innblikk i hvordan de jobber for å oppnå best mulig avkastning for investorene.

March 19th 2024

Det er på tide å kalle på spesialistene

Listen to this episode from Arctic Midt i Måneden on Spotify. Vi er midt i en rivende utvikling innen farmasi og bioteknologi som leverer rekordavkastning for de som velger riktige selskap. Samtidig er det stor risiko for å treffe feil om man ikke har tilgang på spesialistkompetanse innen dette særdeles komplekse investeringsfeltet. Ulrica Slåne Bjerke, forvalter for Arctic Aurora LifeScience, er i studio for å fortelle hvordan de skaper avkastning for fondet som har levert 160% siden oppstart i 2016.

February 15th 2024

Resultatsesong og markedsreaksjoner

Resultatsesongen er straks i mål, og Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter Sindre Sørbye og analytiker Arild Huitfeldt for å oppsummere resultatene i de nordiske markedene. Sammen tar de et dypdykk i norske energiselskaper der de ser på «de tre store», Equinor, Aker BP og Vår Energi, og reaksjonen i markedet da disse la frem tallene. Shipping fortsetter å prege overskriftene, og med sterke fundamentale forhold innen flere shippingsegmenter, kombinert med utfordringer knyttet til Panama- og Suez-kanalen, ser forvalterteamet mange spennende investeringsmuligheter. Avslutningsvis må vi en tur innom forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen, som fortsetter å levere solide tall, og god avkastning for flere av Arctics fondsporteføljer.

January 19th 2024

Forvalterspesial

Vi åpner 2024 med Arctic Midt i Måneden – Forvalterspesial! Hvordan ser forvalterne på markedet for 2024, hvor ser de best avkastningspotensial, og hvordan har de posisjonert porteføljene til de respektive Arctic-fondene? I studio har Albert Collett besøk av Trond Tømmerås og Vegard Kjølhamar (Arctic Return, Arctic Nordic Investment Grade og Arctic Nordic Corporate Bond), Alexander Larstedt Lager og Arild Huitfeldt (Arctic Norwegian Equities), Sindre Sørbye og Kay-Erik Mamre-Johansen (Arctic Norwegian Value Creation og Arctic Nordic Equities), og Ulrica Slåne Bjerke (Arctic Aurora LifeScience og Arctic Aurora Biotech Select).

December 12th 2023

Utsikter for 2024, og investeringsåret 2023 oppsummert

Utsikter for 2024, og investeringsåret 2023 oppsummert. Dette er temaet når vi runder av årets sesong av Arctic Midt i Måneden. I studio har Albert Collett fått besøk av aksjeforvalter Alexander Larstedt Lager og renteforvalter Trond Tømmerås.

October 18th 2023

Fullt trøkk på renter

Ser vi rentetoppen, eller er det den klassiske «toppen før toppen» vi skimter? – og hvilke investeringsgrep kan man ta for å tjene mest mulig på høye renter, lengst mulig? Det er fullt trøkk når Albert Collett får besøk i studio av Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities, og Trond Tømmerås, renteforvalter i Arctic Asset Management.

September 26th 2023

Når fedmemedisin blir børsens “tungvekter”

"Halve Norge" gjør det. Elon Musk gjør det. Hva gjør de? - og hvorfor gjør de det? Jo - de går på et nytt slankemiddel som har gjort Novo Nordisk til Europas største selskap, og med en børsverdi som er større enn hele Danmarks GDP. Porteføljeforvalterne Ulrica Slåne Bjerke og Ole Dahl er på besøk i studio hos Albert Collett. Som forvaltere for hhv Arctic Aurora LifeScience og Arctic Nordic Equities har de sikret solid avkastning fra investeringen i nettopp selskapene bak fedmemedisinen som "hele verden" snakker om.

August 17th 2023

Resultatsesong og stjernedryss

Investeringsdirektør Albert Collett har besøk i studio av forvalterne Kay-Erik Mamre-Johansen, Arild Huitfeldt og Cathrine Foyn, der de snakker resultatsesongen - og om siste utvikling innen energi og oljeservice, finans og renter.