Sparebankseminar 3. november 2023

Vi samlet et knippe av landets sparebanker til gjennomgang av høydepunktene fra 3. kvartal og har samtidig utfordret de til å si noe rundt aktuelle tema.

Program

09:00 Introduksjon ved Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities

09:15 SpareBank 1 Sørøst-Norge ved CEO Per Halvorsen og CFO Roar Snippen - ”Kapitaleffektivitet som et verktøy for måloppnåelse”

09:40 SpareBank 1 Østfold Akershus ved CFO Lillian Lundberg -  ”Solide standardmetodebanker”

10:05 Sandnes Sparebank ved CFO Tomas Nordbø Middelthon - ”Et bedre makrobilde i Rogaland enn landet for øvrig – hvordan posisjonerer vi oss for lønnsom vekst”

10:30 Sparebanken Sør ved CEO Geir Bergskaug og CFO Steinar Vignes - ”Satsning på andre inntekter”

10:55 Pause - lett servering

11:20 BN Bank ASA ved CEO Svein Tore Samdal og CFO Steinar Enge - ”BN Bank – med kostnadsfokus som sentral lønnsomhetsdriver”

11:45 SpareBank1 Ringerike Hadeland ved CEO Bjørn Rune Rindal og CFO Jørgen Ruud - ”Økt satsning på regnskapshus – hvorfor er det strategisk riktig?”

12:10 Sparebanken Sogn og Fjordane ved CEO Trond Teigene og CFO Frode Vasseth - ”Det strategiske rasjonalet bak å bli med i SpareBank 1-alliansen”

12:35 Oppsummering, Arctic Securities